+30.210.7246220

24ώρο / 7 ημέρες

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ - ΚΑΥΣΗ

 

Η χώρα μας ακολούθησε από το 2006 τη νομοθεσία των άλλων χωρών - μελών της Ευρωπακής Ενωσης σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση είναι η δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη δήλωση συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια, με έμπειρους Έλληνες οδηγούς και πολυτελή αυτοκίνητα όλη την διαδικασία μεταφοράς, αποτέφρωσης, μεταλλική τεφροδόχο και επιστροφή.

 

Τα έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση είναι τα εξής:

1). Αντίγραφο από την πράξη θανάτου

2). Υπεύθυνη δήλωση κληρονόμου που αποτυπώνει την επιθυμία καύσης, καθώς και συνημμένο αντίγραφό της

3). Yπεύθυνη δήλωση μέλους της οικογένειας που θα αναφέρει ότι ο/η αποθανών/ούσα δεν φέρει μεταλλικό αντικείμενο
      (π.χ. δόντια)

 

Η αποτέφρωση που αναλαμβάνουμε, πραγματοποιείται στο κρεματόριο της Σόφιας στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης. Αντιμετωπίζοντας με το δέοντα σεβασμό τον άνθρωπό σας, μεταφέρουμε με ειδική πολυτελή νεκροφόρα τη σορό του στον τόπο καύσης. Επίσης δωρεάν μεταφέρεται και ένα μέλος της οικογενείας ως συνοδός της σορού.

Μέλος του Σωματείου Σ.Ι.Γ.Τ.Α.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΛΕΞΙΟΥ @ SOCIAL MEDIA

Δεχόμαστε Χρεωστικές / Πιστωτικές Κάρτες , έως και 12 δόσεις

COPYRIGHT ©  2018 ALEXIOU FUNERALS SA | WEB DESIGN & DEVELOPMENT BRAINART | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ